Kolme mere tippkohtumine ja ärifoorum

19.–20. oktoobril 2020 Tallinnas

Kolme mere tippkohtumine toob Eestisse riigipead, äriliidrid ning tippametnikud Euroopast ja USA-st. Kolme mere algatus edendab 12 Euroopa riigi ja partnerite koostööd – ühiselt majandusse ja energiajulgeolekusse panustades muudetakse Euroopa ühtsemaks.
svg

Kolm merd on algatus, mis ühendab 

Kolm merd toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulisteks partneriteks on Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja Saksamaa.

Eesmärgid

Kolme mere algatus  edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamiseks. Sihiks on uued investeeringud, majanduskasv ning energiajulgeolek.

Kolme mere lugu

Algatus sai nurgakivi 2015. aastal.
Presidentide tasemel toimub Kolme mere tippkohtumine korra aastas, lisandunud on ärifoorum ning loodud rahvusvaheline investeerimisfond vajalike taristuprojektide rahastamiseks.

Investeerimisfond

Kolme mere investeerimisfond loodi ambitsioonikate taristuprojektide rahastamiseks. Fondi juhitakse ärilistel alustel ehk investeerimisprojektide valikul lähtutakse majanduslikust tasuvusest. Fondi nõustab  Amber Infrastructure Group.

Uudised

Eesti liitub Kolme mere investeerimisfondiga
Valitsus kiitis täna heaks Eesti liitumise Kolme mere investeerimisfondiga, mis laiendab Eesti ettevõtete võimalusi saada rahastust suurtele piiriülestele infrastruktuuriprojektidele. Eesti osalus fondis on kuni 20 miljonit eurot.
Tegevust alustas Kolme mere sekretariaat

Eestis loodi Kolme mere sekretariaat, et tagada järgmise tippkohtumise ja ärifoorumi ladus korraldus ning Kolme mere algatuse koordineerimine laiemalt. 12 Euroopa Liidu liikmesriigi koostööd edendav algatus on kiires arengus ning selle majanduslik ja poliitiline tähtsus tõusuteel. Seetõttu oli õige aeg ka tegevust koordineeriva üksuse loomiseks.