Kolme mere virtuaalne tippkohtumine

Kolme mere virtuaalne tippkohtumine ja veebifoorum toimus 19. oktoobril 2020.

Jüri Kartul

Kolme mere virtuaalne tippkohtumine 19. oktoobril keskendus kolmele valdkonnale:

Koostöö

Kolme mere koostööplatvormi tulevik ning selle roll osalevate riikide majanduskasvu ja energiaturvalisuse tagamisel.

Rahastamine

Kolme mere regiooni energia-, transpordi- ja digisektorite taristute rahvusvaheliste projektide rahastamine.

Ühenduvus

Smart Conectivity visiooni tutvustamine, mis kujutab Eesti lisapanust taristu tõhusamate kasutusviiside leidmiseks.
Kolme mere virtuaalsel tippkohtumisel ja veebifoorumil Tallinnas kirjutame algatusele üheskoos uue peatüki – peatüki, kus nutikad investeeringud Kolme mere piirkonna taristusse kindlustavad meie liidrirolli Euroopa majanduse kasvatamisel.
Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi president

Eesmärgid

Kolme mere algatus loodi 12 Euroopa riigi ja nende partnerite koostöö edendamiseks.

Algatuse eesmärgid on

  • koostöö edendamine energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks;
  • majanduskasvu toetamine;
  • energiaturvalisuse tagamine;
  • Euroopa konkurentsivõime parandamine;
  • transatlantilise koostöö tugevdamine;
  • kliimaeesmärkide saavutamine nutikate investeeringute kaudu