Kolme mere sekretariaat loodi märtsis 2020, et tagada järgmise tippkohtumise ja ärifoorumi ladus korraldus ning Kolme mere algatuse töö koordineerimine laiemalt.

Sekretariaat tegutseb aasta lõpuni Tallinnas, misjärel liikmesriigid otsustavad uuesti selle ülesannete, edasise töökorralduse ja võimaliku asukoha üle.

Sekretariaadi ülesanneteks on:

  • Kolme mere tippkohtumise ja ärifoorumi ettevalmistamise ning läbiviimise koordineerimine;
  • Kolme mere algatuse töö koordineerimine laiemalt.
  • Kolme mere algatuse raames tehtavate uuringute ja koostatavate raportite koordineerimine;
  • Infovahetus Kolme mere initsiatiiviga seonduvate algatustega;
  • Kolme mere algatuse teavitustöö ja kommunikatsioonikanalite haldamine.

Kolme mere sekretariaat töötab järgmises koosseisus:

Kati Laus
 
Sekretariaadi juht, kati.laus@3seas.eu

Uko Urb
Kommunikatsioonijuht, uko.urb@3seas.eu

Kristel Konsa
Ärifoorumi koordinaator, kristel.konsa@3seas.eu

Kristel Jakobson
Eduraporti koordinaator, kristel.jakobson@3seas.euSekretariaadi juht Kati Laus