Varasemad sündmused

Ülevaade eelnevatest Kolme mere tippkohtumistest ja ärifoorumitest

Bukaresti tippkohtumine, 2018

Dubrovniku tippkohtumine 2016

Esimene Kolme mere tippkohtumine toimus 25.-26. augustil 2016 Dubrovnikus, Horvaatias. Kohtumist võõrustas Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarović.
2016. aasta tippkohtumisega loodi areen Kolme mere piirkonna ühenduvuse küsimuste arutamiseks ning puudujääkide tasandamiseks. Fookusesse võeti energia-, transpordi- ja digitaristu arendamine.

Ühisdeklaratsioon

Varssavi tippkohtumine 2017

Teine Kolme mere tippkohtumine toimus 6. juulil 2017 Varssavis, Poolas, mida võõrustas Poola Vabariigi president Andrzej Duda. Kaheteistkümnest liikmesriigist kümmet esindas kohtumisel riigipea, lisaks osales tippkohtumisel Ameerika Ühendriikide president Donald Trump.

Varssavi tippkohtumine suurendas Kolme mere koostööformaadi nähtavust ja poliitilist kaalu. Muuhulgas kinnitati prioriteetidena Euroopa Liidu ühtsuse suurendamine, regiooni transpordiühenduste arendamine ja Euroopa Liidu TEN-võrgustikuga ühendamine ning EL-i energiapoliitika eesmärkide toetamine. Lisaks rõhutati erasektori kaasamise olulisust ning otsustati ärifoorumi korraldamine, et suurendada majanduskoostööd. 

Varssavi tippkohtumise raames kinnitas USA oma tugevat toetust ning valmisolekut koostööks algatuse partnerriigina. 

Ühisdeklaratsioon


Bukaresti tippkohtumine 2018

Kolmas Kolme mere tippkohtumine toimus 17.-18. septembril 2018 Bukarestis, Rumeenias ning seda võõrustas Rumeenia president Klaus Iohannis.

Tippkohtumisel osalesid enamuse Kolme mere riikide presidendid, lisaks ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Saksamaa välisminister Heiko Maas, USA energiaminister Rick Perry ja teised kõrgetasemelised külalised.

Tippkohtumisel lepiti kokku, et algatuse põhilised eesmärgid jagunevad kolmeks – majandusliku arengu toetamine, Euroopa Liidu sidususe suurendamine ning üleatlandiliste sidemete tugevdamine. Toetust leidis ka mõte Kolme mere algatuse investeerimisfondi loomisest. 

Bukaresti tippkohtumise tulemuseks oli energia, transpordi ja digi valdkonnas prioriteetprojektide nimekirja koostamine, mille elluviimine aitab täita algatuse eesmärke. Lisaks toimus Rumeenias ka esimene Kolme mere ärifoorum, mis tõi kokku enam kui 600 osalejat Euroopast ja USA-st.

Ühideklaratsioon


Ljubljana tippkohtumine 2019

Neljas Kolme mere tippkohtumine ja teine ärifoorum toimusid 5.-6. juunil 2019 Brdos ja Ljubljanas, Sloveenias. Kohtumist võõrustas Sloveenia Vabariigi president Borut Pahor.

Lisaks Kolme mere maade riigipeadele osalesid tippkohtumisel  Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ja Ameerika Ühendriikide energiaminister Rick Perry.

Ljubljana tippkohtumisel kinnitasid osalejad soovi töötada ühtse, modernse, jätkusuutliku ja innovatiivse Euroopa suunas. Ljubljana ärifoorumil kinnitati prioriteetsete valdkondadena jätkuvalt energia, transpordi ning digisektorid ning avaldati esimene prioriteetprojektide eduraport. 

Ühisdeklaratsioon


Tallinna tippkohtumine 2020


2019. aasta juunis tegi Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid ettepaneku võõrustada 2020. aasta Kolme mere algatuse (3SI) viiendat tippkohtumist ja kolmandat ärifoorumit Eestis.

COVID-viirusest tingitud piirangute tõttu korraldati 19. oktoobril 2020 3SI viies tippkohtumine ja veebifoorum hübriidvormis. Toimus kinnine Kolme mere presidentide ja partnerite plenaarkohtumine ja kolmest paneelarutelust ning pressikonverentsist koosnev veebifoorum, mis oli internetis otseülekandena jälgitav.

Füüsiliselt osalesid üritusel Poola president Andrzej Duda, Bulgaaria president Rumen Radev, Ameerika Ühendriikide asevälisminister Keith Krach ning Poola asevälisminister Pawel Jabłoński. Virtuaalselt osalesid kohtumisel ja veebifoorumil enamiku 3SI liikmesriikide presidendid, mitmed ministrid, Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager, Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ning Saksamaa kõrge esindaja.

Hoolimata COVID-viirusest tingitud mõjust ja plaanide muutumisest õnnestus Eestil edukalt täita tippkohtumiseks seatud eesmärgid:

1. Eesti aktiivsel kaasabil kasvas märgatavalt Kolme mere algatuse investeerimisfondi panustavate riikide arv. Fond aitab kaasa 3SI piirkonna majandussuhete arendamisele ning riikliku ja erasektori koostöö tõhustamisele.

2020. aasta alguses olid fondiga liitunud vaid Poola ja Rumeenia ning fondi kogukapital 520 mln eurot. Eesti eestvedamisel langetasid fondiga liitumise otsused kuus Kolme mere liikmesriiki – Läti, Ungari, Bulgaaria, Sloveenia, Leedu ja Horvaatia. Tippkohtumisel avalikustatud rahalisi panuseid arvestades jõudis fondi kogukapital ligi 923 miljoni euroni. Lisaks kinnitasid Ameerika Ühendriigid üle lubaduse investeerida Kolme mere algatuse investeerimisfondi kuni 1 miljard dollarit. Detsembris kinnitas USA ka esimese 300 mln investeeringu, kergitades fondi kogukapitali ligi 1,2 mld euroni.

20. oktoobril 2020 teatas fond oma esimesest investeeringust Poola raudteetaristuga tegelevasse firmasse Cargounit ning 2. detsembril teisest investeeringust Eesti ettevõttesse Greenergy Data Centers, mis arendab andmekeskuseid Kolme mere piirkonnas.

2. Eesti tutvustas 3SI targa ühenduvuse (Smart Connectivity) kontseptsiooni, mis aitab leida viise infrastruktuuri senisest tõhusamaks kasutamiseks.

Targa ühenduvuse eesmärk on siduda taristu digitaalsete komponentidega, muutes selle avatuks uutele tehnoloogiatele ja ärimudelitele. Lennuka visiooni elluviimiseks tuleb transpordi- ja energiataristu rajamisel pidada terves Kolme mere regioonis silmas ühtseid põhimõtteid ning keskenduda senisest enam avatud andmevahetusele ning kogutud andmete kasutamisele.

Kolme mere veebifoorumil toimus targale ühenduvusele pühendatud paneelarutelu, kus astusid üles valdkonna eksperdid Euroopast, Ameerika Ühendriikidest ja Eestist (sh ka Google ning McKinsey & Company esindajad). Teema edasiseks arutamiseks korraldas Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 27. oktoobril 2020 jätkuseminari, millel avati targa ühenduvuse kontseptsiooni detailsemalt ja näitlikustati seda läbi konkreetsete projektide.

Ühe tippkohtumise konkreetse tulemina digitaliseeriti 3SI prioriteetprojektide aruandlus, mis tõstab regiooniga seotud projektide nähtavust ning aitab leida investoreid ja koostööpartnereid.

3. Eesti võõrustamisaasta aitas 3SI tegevussuundi konsolideerida ja struktureerida, muutes algatuse toimimist sujuvamaks, jätkusuutlikumaks ning nähtavamaks. Eesti moodustas parema infovahetuse tagamiseks 2020. a märtsis Kolme mere tehnilise sekretariaadi, lõi alalise Kolme mere algatuse kodulehe ja visuaalse identiteedi, tagas regulaarse infovahetuse ning registreeris Kolme mere algatuse logo kaubamärgina Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis.

4. Eesti suurendas 3SI praktilist koostööd, tuues selle täitevvõimu tasandile. 30. juunil 2020 korraldas Eesti Kolme mere välisministrite videokohtumise ning kaasas valitsustasandit aktiivselt ka oktoobrikuisel tippkohtumisel (Eesti välisminister Urmas Reinsalu juhitud paneelis Smart Money). Täitevvõimu kaasamine kasvatab valitsustevahelist koostööd ning edendab piiriüleste taristuprojektide tõhusamat elluviimist.

5. Kolme mere tippkohtumine kinnistas 3SI suhteid strateegiliste partneritega. Kolme mere tippkohtumine Tallinnas suurendas algatuse nähtavust ja kaalukust USAs. Seda illustreerib hästi 18. novembril 2020 USA Esindajatekojas vastu võetud toetusresolutsioon, mis kinnitab USA parteideülest pühendumust Kolme mere algatusele ja regioonile, samuti USA valmidus investeerida 3SI investeerimisfondi kuni 1 miljard dollarit. Tippkohtumisel sai Euroopa Komisjoni asepresidendi sõnavõttude läbi kinnitust ka Euroopa Komisjoni tugev toetus Kolme mere algatusele kui Euroopa Liidu arengueesmärke ja –strateegiaid toetavale ning täiendavale platvormile.

Ühisdeklaratsioon